Categories

Mur Grå

Sten
Naturgrå, 300x200x100mm, Vikt/Säljenhet: 11,3 kg


Mur Grå

Detta murblock har en speciell utformad välvd front med riven yta. Den är avsedd att användas för mindre murar i trädgårdar eller parkmiljöer. Mur Rubin fungerar perfekt upp till 90 cm, vid högre slänter krävs terasseringar. Muren får hög hållfasthet tack vare låsklacken på blockets baksida.

Hur man bygger en mur (PDF)