Categories

Garageportar

a


Moderna portar framtagna och tillverkade med tanke på krävande användare

Segmentportar UniPro är det mest konfortabel lösning för garage
Det är en varm port (portens värmeledeningskoefficient Uk = 1,07 [W/m2xK]) särskilt avsedd för uppvärmda garage.

Egenskaper:

 • Portens blad tillverkas av stålpaneler 40 mm med ifyllnad av freonfritt polyuretanskum
 • konstruktion av förzinkade stålelement
 • Portens blad rör sig längst vertikala ledskenor och horisontella ledskenor monterade i taket
 • porten är tätad runt om
 • nedersta panel är utrustad med en tätning som slutar tätt till underlaget
 • tätning mellan övre panelen och  dörrbalken garanteras av en tätning som monteras till övre panelen eller dörrbalken
 • paneler är utrustade med profilerat klämskydd som förhindrar att fingrarna kläms samt tätningar mellan panelerna
 • tillgängliga i manuellt och automatiskt utförande
   

Funktionalitet och säkerhet:

 1. Speciellt profilerade paneler (inifrån och utifrån) förhindrar att fingrarna kläms mellan paneler och i dörrspringor.
 2. Skydd mot linbrott skydar mot att portens blad faller ner då linor som håller den skadas.
 3. Fotocell som säkerställer att porten stannar och återkommer till öppet läge då i öppningen dyker upp ett hinder.
 4. Överlastskydd som aktiveras då porten stöter på ett hinder, strömbrytare som är monterad i drivenhet stoppar portens blad och därefter backar den uppåt.
 5. Integrerat skydd mot fjäderbrott garanterar maximal säkerhet.
 6. Fast konstruktion och säregen plåtbockning utgör grunen för ordentligt tillverkad segmentport.
unipro